Tài liệu học tập

Tập bài giảng Bảo vệ môi trường

(March 15, 2016)

Bài 1. Các khái niệm cơ bản về môi trường. Tệp đính kèm: Bài 1 Bài 2. Những vấn đề môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. Tệp đính kèm: Bài...

Chi tiết

Tài liệu tìm hiểu Pháp luật Việt Nam

(November 6, 2014)

Tài liệu tham khảo phục vụ Cuộc thi tìm hiểu pháp luật kỷ niệm “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2014. Nội dung chi tiết...

Chi tiết

Bài giảng môn Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

(July 7, 2014)

Bài giảng môn Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa Giáo viên biện soạn:  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tệp đính kèm: Loi noi dau_ Muc luc_TL tham khao KTDNVVN C1 KTDNVVN C2 KTDNVVN C3 KTDNVVN...

Chi tiết

Bài giảng môn Kế toán ngân sách xã

(July 3, 2014)

Bài giảng môn Kế toán ngân sách xã Giáo viên biện soạn:  Nguyễn Thị Thu Thuỷ Tệp đính kèm: Loi noi dau_Muc luc_TL tham khao Chuong 1 Chuong 2 Chuong 3 Chuong 4 Chuong 5

Chi tiết

Bài giảng môn Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã

(July 3, 2014)

Bài giảng môn Lập kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cấp xã Giáo viên biện soạn:  Nguyễn Thị Thu Thuỷ – Nguyễn Thị Thu Nga – Bùi Mỹ Anh Tệp đính...

Chi tiết

Bài giảng môn Thuế nhà nước

(July 2, 2014)

Bài giảng môn Thuế nhà nước Giáo viên biện soạn: Bùi Mỹ Anh Tệp đính kèm: BAI GIANG THUE

Chi tiết

Bài giảng môn Khuyến nông – 30 tiết

(June 30, 2014)

Bài giảng môn Khuyến nông – 30 tiết Giáo viên biện soạn: Nguyễn Thị Ngân Tệp đính kèm: BAI GIẢNG KNONG 30 TIẾT

Chi tiết

Bài giảng môn Khuyến nông – 75 tiết

(June 30, 2014)

Bài giảng môn Khuyến nông – 75 tiết Giáo viên biện soạn: Nguyễn Thị Ngân Tệp đính kèm: BAI GIANG KNONG 75

Chi tiết

Bài giảng môn Khuyến nông – Lâm sinh

(June 27, 2014)

Bài giảng môn Khuyến nông – Lâm sinh Giáo viên biện soạn: Nguyễn Thị Ngân Tệp đính kèm: BÀI GIẢNG KHUYẾN NÔNG – LÂM SINH

Chi tiết

Bài giảng môn Chăn nuôi lợn

(June 25, 2014)

Bài giảng môn Chăn nuôi lợn Ngành Chăn nuôi thú y Giáo viên biên soạn: Bùi Trọng Anh (Bài giảng đã thẩm định) Tệp đính kèm: CNlon 2014

Chi tiết

Trang 1 / 212