Giới thiệu chung

(March 23, 2016)

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình được thành lập theo Quyết định số 2287/QĐ – BGDĐT, ngày 30 tháng 6 năm 2015 trên cơ sở Trường Trung học...

Chi tiết

CHUẨN ĐẦU RA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP – KHUNG KHÁI NIỆM VÀ QUI TRÌNH XÂY DỰNG

(March 21, 2017)

(Nguyễn Anh Tôn: Sưu tầm)               Tóm tắt: Chuẩn đầu ra là thuật ngữ quen thuộc đối với giáo dục đại học nhưng dường như còn rất mới đối...

Chi tiết

SỨ MỆNH NHÀ TRƯỜNG VÀ TẦM NHÌN

(March 23, 2016)

SỨ MỆNH CỦA NHÀ TRƯỜNG Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình địa chỉ uy tín của người học. Là Trung tâm đào tạo đa lĩnh vực, đa cấp độ,...

Chi tiết

Trang 1 / 212