Hội CCB

Công bố quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh trường Cao đẳng Sư phạm – Kinh tế Kỹ thuật Hòa Bình

(May 25, 2017)

Ngày 16/3/2017, Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã ban hành Quyết định số 141/QĐ-CCB thành lập Hội Cựu chiến binh cơ sở trường...

Chi tiết

Kết quả hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2008-2010

(August 18, 2012)

BCH Công đoàn trường cùng tập thể cán bộ, công đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn...

Chi tiết