Đảng ủy

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Trung ương 5 (Khóa XII) và Quy định số 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị

(August 1, 2017)

Ngày 28/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập và quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ...

Chi tiết

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh sơ kết thực hiện nhiệm vụ 06 tháng đầu năm 2017

(July 29, 2017)

Thực hiện chương trình công tác, ngày 21/7/2017, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10 (mở rộng),...

Chi tiết

Đại hội Công đoàn cơ sở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình lần thứ XVII – Nhiệm kỳ 2017 – 2022

(July 11, 2017)

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (Khóa XI); kế hoạch số 04/KH-CĐVC của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình, về việc tổ chức Đại hội Công...

Chi tiết

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016

(September 28, 2016)

Thực hiện kế hoạch số 35-KH/ĐU ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển...

Chi tiết

Kết quả hoạt động Công đoàn Nhiệm kỳ 2008-2010

(August 18, 2012)

BCH Công đoàn trường cùng tập thể cán bộ, công đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn...

Chi tiết