April 27, 2017

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TRUNG CẤP NĂM 2017 HỆ NỘI TRÚ

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH HOÀ BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ – KỸ THUẬT

HÒA BÌNH

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-CĐKTKTHB                       Hòa Bình, ngày      tháng  4  năm 2017

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG TRUNG CẤP  NĂM 2017
(THEO QUYẾT ĐỊNH 53/2015/QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ)
Kính gửi:

– Ủy ban nhân các huyện, thành phố;

– Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX huyện, thành phố;

– Các trường THPT trong tỉnh Hòa Bình;

– Các trường THCS, THCS&TH trong tỉnh Hòa Bình;

– Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

– Trường THPT – THCS Dân tộc nội trú các huyện.

 

Căn cứ Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp;

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hoà Bình thông báo tuyển sinh đào tạo Trình độ Cao đẳng, Trung cấp hệ nội trú như sau:

1. Các ngành và trình độ đào tạo

1.1. Trình độ Cao đẳng

TT

TÊN NGÀNH

KHỐI XÉT TUYỂN

1

Chăn nuôi

A; B

2

Khoa học cây trồng

A; B

3

Lâm nghiệp

A; B

4

Kế toán

A; D

5

Quản trị văn phòng

C; D

6

Dịch vụ pháp lý

C; D

1.2. Trình độ Trung cấp

1.2.1. Đối tượng tốt nghiệp THCS (thời gian đào tạo 03 năm; sau khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng tốt nghiệp THPT và Trung cấp)

TT

TÊN NGÀNH

HÌNH THỨC

1

Chăn nuôi – Thú y Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THCS qua điểm tổng kết học bạ năm cuối khóa 2 môn: Toán và Văn.

2

Tin học ứng dụng

3

Quản lý nông trại

4

Lâm sinh

5

Trồng trọt

6

Bảo vệ thực vật

7

Quản lý tài nguyên rừng

8

Khuyến nông lâm

 

1.2.2. Đối tượng tốt nghiệp THPT và tương đương (thời gian đào tạo 02 năm)

TT

TÊN NGÀNH

HÌNH THỨC

1

Kế toán doanh nghiệp Xét tuyển học sinh đã tốt nghiệp THPT và những học sinh đã hoàn thành chương trình lớp 12; qua điểm tổng kết học bạ năm cuối khóa 2 môn: Toán và Văn.

2

Quản lý và kinh doanh nông nghiệp

3

Dịch vụ pháp lý

4

Hành chính văn phòng

5

Chăn nuôi – Thú y

6

Tin học ứng dụng

7

Quản lý và kinh doanh khách sạn

8

Quản lý, kinh doanh nhà hàng và dịch vụ ăn uống

9

Quản lý và bán hàng siêu thị

10

Vẽ thiết kế mỹ thuật có trợ giúp bằng máy tính

11

Phát triển nông nghiệp nông thôn

12

Quản lý nông trại

13

Lâm sinh

14

Trồng trọt

15

Bảo vệ thực vật

16

Quản lý tài nguyên rừng

17

Khuyến nông lâm

2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh Trung cấp, Cao đẳng.

3. Hồ sơ đăng ký tuyển sinh: Có thể lấy trên website của nhà trường. Khi nhập học nộp kèm theo: Học bạ, Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2017.

6. Thời gian nhập học: Tháng 9 năm 2017;

7. Lệ phí xét tuyển:  Miễn phí.

8. Lợi ích của người học

8.1 Chính sách nội trú

8.1.1 Đối tượng được hưởng

1. Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;

2. Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú;

3. Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.

8.1.2 Các chế độ được hưởng

1. Học bổng chính sách theo mức lương cơ bản hiện tại

a) Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật: 1.210.000 đ/tháng

b) HSSV tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú; người khuyết tật là dân tộc kinh có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số: 968.000 đ/tháng

c) Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số: 726.000 đ/tháng

2. Các khoản hỗ trợ khác

a) Hỗ trợ một lần số tiền 1.000.000 đồng/khóa đào tạo để mua đồ dùng cá nhân;

b) Hỗ trợ 150.000 đồng đối với học sinh, sinh viên ở lại trường trong dịp tết Nguyên đán;

c) Hỗ trợ mỗi năm một lần tiền đi lại cho mỗi một HSSV:

– Mức 300.000 đồng/năm ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Mức 200.000 đồng/năm đối với các đối tượng còn lại.

*Các đối tượng quy định tại mục 8.1.1 được miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập; lệ phí tuyển sinh; cấp sổ khám sức khoẻ, khám sức khoẻ hàng năm; cấp Thẻ bảo hiểm y tế; cấp học bng khuyến khích học tập theo quy định hiện hành.

8.2. Sau khi tốt nghiệp học sinh được

– Cấp bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Trung cấp có giá trị toàn quốc;

– Tư vấn, giới thiệu việc làm;

– Học liên thông lên bậc học cao hơn.

9. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Hòa Bình.

– Số 79, Tổ 18, đường Bà Triệu, phường Chăm Mát, thành phố Hoà Bình.

– Điện thoại:  02183.858028;

– Website: http://www.kinhtekythuathoabinh.edu.vn.      

           

Nơi nhận:                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;                                                                                      (Đã ký)

– Website nhà trường;                                                                 Nguyễn Anh Tôn

– Lưu VT, ĐT-CTHSSV(N.500b).

Phiếu đăng ký tuyển sinh có thể tải tại tệp đính kèm dưới đây: 

Tệp đính kèm: PhieuTuyenSinh2017